مرور برچسب

تست زنی در دروس مختلف

نکات مهم درباره تست زنی

تعدد و تنوع کتاب‌های تستی باعث شده است که بسياری از داوطلبان در انتخاب کتاب تست مناسب سر در گم شوند و ندانند که چه کتاب تستی می‌تواند آنها را برای آزمون سراسری آماده سازد. ما معتقديم که تست‌های آزمون‌های سراسری سال‌های گذشته، یکی از بهترين…