مرور برچسب

تست زنی

پیدا کردن مهارت تست زنی با تمرین های کاربردی

یکی از کارهایی که شما داوطلبان عزیز در روزهای منتهی به آزمون سراسری باید انجام دهید، تمرینات تست‌زنی است. این تست‌زنی باید به صورت تست‌زنی سرعتی و دقیقا در شرایطی شبیه کنکور انجام گیرد تا به نتیجه‌ای که ما از آن انتظار داریم، منتهی شود.…

راهکارهای افزایش سرعت تست زنی

سرعت تست‌زنی خود را با تمرین و تکرار افزایش دهید موضوعی که همواره به داوطلبان کنکور توصیه می‌شود، تست‌زنی است. باید بدانید که تست‌زنی را ابتدا برای یادگیری مفاهیم درسی و سپس سنجش خود انجام دهید. شما با تست زدن می‌توانید خود را در شرایطی…