مرور برچسب

تست زنی

راهکارهای افزایش سرعت تست زنی

سرعت تست‌زنی خود را با تمرین و تکرار افزایش دهید موضوعی که همواره به داوطلبان کنکور توصیه می‌شود، تست‌زنی است. باید بدانید که تست‌زنی را ابتدا برای یادگیری مفاهیم درسی و سپس سنجش خود انجام دهید. شما با تست زدن می‌توانید خود را در شرایطی…