مرور برچسب

تشخیص چهره

آیا تکنولوژی‌های تشخیص چهره با اهداف نژادپرستی طراحی شده‌اند؟

بر اساس تحقیقات اخیر، تکنولوژی‌های تشخیص چهره درمورد شناسایی چهره‌ سفیدپوستان عملکرد بهتری دارند. اخیراً یکی از محققان آزمایشگاه رسانه MIT، بولامینی لیستی شامل 1270 چهره تهیه کرده است که چهره‌ سیاستمداران زن و مرد کشورهای گوناگون را تشکیل…