مرور برچسب

جایزه نوبل

جایزه نوبل ادبیات حذف شد

امسال به دلیل حواشی و رسوایی‌های‌ به بار آمده از جانب برخی کارمندان آکادمی سوئدی، جایزه نوبل ادبیات این جایزه در سال 2018 لغو شد. در همین راستا این آکادمی تصمیم گرفته است تا امسال به جای نوبل ادبیات، گروهی از شخصیت‌های فرهنگی سوئد را…