مرور برچسب

جشنواره تئاتر زندانیان

برجی برای آزادی

هفدهمین جشنواره تئاتر زندانیان از 12 تا 14 دی‌ در مجموعه آزادی تهران برپا شد. در این جشنواره زندانیان سراسر کشور  18 اثر برگزیده شده را از میان 130 اثر هنری شرکت کرده در جشنواره، به میزبانی مجموعه 300 نفری آزادی اجرا کردند. برخی از این…