مرور برچسب

جشنواره فیلم های آسیایی وزول فرانسه

جایزه اینالکو سوغات «برگ جان» از فرانسه

فیلم «برگ جان» به کارگردانی ابراهیم مختاری توانست در بیست و چهارمین جشنواره‌‎ی فیلم های آسیایی وزول فرانسه، جایزه اینالکو را دریافت کند. فیلم «برگ جان» حکایت آدمی در تقلای رسیدن به خواسته ایست که چون به آن می رسد دیگر برایش ارزشی ندارد. پس…