مرور برچسب

سنجش

کلاس کنکور بروم یا نه؟

وقتی حرف کنکور به ميان می‌آيد، داوطلبان، کارهای مختلفی برای موفقيت در اين آزمون در نظر می‌گيرند. در حال حاضر و با وجود افزايش دانشگاه‌ها، قبولی در رشته‌های بسيار خوب و دانشگاه‌های عالی، به يکی از دل مشغولی‌های اصلی بيشتر داوطلبان تبديل شده…