مرور برچسب

پیک سنجش روز دوشنبه 13 اسفند

پیک سنجش روز دوشنبه ۱۳ اسفند

📝 دانلود پیک سنجش شماره ۱۱۱۶ روز دوشنبه ۱۳ اسفند‌ماه در این شماره از پیک سنجش میخوانیم: چگونه دروس عمومی ( معارف ) را بخوانیم؟ جدول برنامه زمانی آزمونهای سال 1398 سازمان سمجش آموزش کشور نکات قابل توجه برای پدر مادر ها…