مرور برچسب

کار در وزارت امور خارجه

معرفی رشته دانشگاهی علوم سیاسی

زندگی در قرن بیست‌و‌یکم، سیاست‌گذاری برای مرزهای داخلی و ارتباطات بین‌المللی با سایر کشورها را در برنامه‌های هر کشوری قرار می‌دهد. بیراهه نگفته‌ایم اگر سیاست را فراگیرترین مسئله دنیای امروز بدانیم. اما نکته قابل توجهی که باید در مورد رشته…