آنالیز مکعب

پاسخ درست کدومه؟

0

  • پاسخ درست:

پاسخ مکعب ۱ است.

با توجه به صفحات رو‌به‌رویی گزینه‌‌ها را حذف کنید.

گزینه ۲ و۳ دو صفحه روبه‌روی هم، مجاور هم نمایش داده شده است که اشتباه است.(قانون L)

گزینه ۴ یکی از صفحات ۱۸۰ درجه چرخش دارد که اشتباه است.

 

برای دیدن تست هوش‌های بیشتر کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.