کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه جلسه ۸۳۴ این شورا را با عنوان ماده واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهد‌های کودک» ابلاغ کرد.

0

به گزارش گاج‌مگ، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه جلسه ۸۳۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹ با عنوان ماده واحده “کلیات ساماندهی امور مربوط به مهد‌های کودک” را ابلاغ کرد.

این ماده واحده به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است و بر اساس آن تمامی امور مربوط به مهد‌های کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، تقویت استاندارد‌ها و ارزیابی، به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی به وزارت آموزش و پرورش محول شده است.

همچنین در تبصره این ماده واحده تأکید شده است: اساسنامه مرکز یا سازمان مربوطه که وابسته به وزارت آموزش و پرورش است، طی مدت یک ماه توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری شورای تخصصی تحول و نوسازی آموزشی، تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب ارائه شود.

پیشنهاد گاج‌مگ: جزئیات واگذاری مهدهای کودک
متن کامل ماده واحده “کلیات ساماندهی امور مربوط به مهد‌های کودک” به شرح ذیل است:

قوه قضائیه

مجلس شورای اسلامی

وزارت آموزش و پرورش

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده “کلیات ساماندهی امور مربوط به مهد‌های کودک” که در جلسه ۸۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، بشرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

ماده واحده: به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی، تمامی امور مربوط به مهد‌های کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، تقویت استاندارد‌ها و ارزیابی به وزارت آموزش و پرورش محول می‌شود.

تبصره: اساسنامه مرکز یا سازمان مربوطه که وابسته به وزارت آموزش و پرورش است، طی مدت یک ماه توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری شورای تخصصی تحول و نوسازی آموزشی، تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب ارائه می‌شود. مرکز یا سازمان مربوطه، مسئولیت امور مرتبط با تعلیم و تربیت کودک را عهده‌دار خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.