با کدام سه شکل می‌توان مربع ساخت؟

پاسخ درست کدومه؟

0

 

 

 

  • پاسخ درست:

در ابتدا باتوجه به شکل‌ها، یک زاویه ۹۰ درجه پیدا می‌کنیم و با امتداد اضلاع دیگر یک مربع می‌سازیم، فضای خالی باقی‌مانده را بررسی می‌کنیم که آیا می‌توان با شکل‌های دیگر آن را پوشش داد یا نه؟

گزینۀ ۱: با توجه به مربع تشکیل شده، شکلی را نمی‌توان برای پوشش پیدا کرد.

گزینۀ ۵: با توجه به زاویه‌ها نمی‌توان آن را پوشش داد.

دو گزینه حذف شده و سه شکل مورد نظر مشخص می‌شود.

برای دیدن تست هوش‌های بیشتر کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.