تمدید اجرای رشته‌های مهارتی کاردانشی‌ها و هنر دورۀ پیش‌دانشگاهی

0

به گزارش گاج مگ، به نقل از خبرگزاری ایسنا، از آنجا که ادامه تحصیل دانش‌آموزان واجد شرایط رشته‌های مهارتی شاخۀ کاردانش مندرج در مجموعه هشتم و همچنین دورۀ پیش‌دانشگاهی رشته هنر شاخه فنی و حرفه‌ای باتوجه به شرایط خاص شیوع ویروس کرونا برای افراد واجد شرایط میسر نشده، از سوی معاونت آموزش متوسطه مصوبه بیست و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان “ماده واحده تمدید اجرای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم  شاخه کاردانش و رشتۀ هنر دورۀ پیش‌دانشگاهی و شاخه فنی و حرفه‌ای تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹” به ادارات کل استان ابلاغ شد.

بر این اساس، باتوجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و عدم امکان آموزش استانداردهای مهارت در شاخه کاردانش توسط آموزشگاه‌های تحت نظارت دستگاه‌های متولی استاندارد مهارت به دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش و رشتۀ هنر دورۀ پیش‌دانشگاهی شاخۀ فنی وحرفه‌ای اجازه داده می‌شود صرفا تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مطابق ساختار آموزشی قبل بارعایت ضوابط و مقررات مربوط ادامه تحصیل دهند،‌ در صورت عدم فارغ‌التحصیلی این قبیل افراد تا پایان سال تحصیلی مذکور ادامه تحصیل آن‌ها پس از تطبیق دروس با ساختار جدید آموزشی امکان پذیر است.