رابطۀ اشکال

پاسخ درست کدومه؟

0

 

 

  • پاسخ درست:

با توجه به اشکال گزینۀ درست را می‌توان مشخص کرد. در اینجا شکل اول ۱۸۰ درجه چرخیده است و شکل دوم را ساخته است. پس شکل سوم را ۱۸۰ درجه می‌چرخانیم.

 

برای دیدن تست هوش‌های بیشتر کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.