آنالیز اشکال

کدام شکل با اشکال زیر ساخته شده است؟

0
برای دیدن تست‌های ریاضی و هوش بیشتر کلیک کنید.

  • پاسخ درست:

    گزینه ۲ درست است.

  • برای حل این سوال کافی است در هر گزینه به دنبال شکل مربع باشیم.
  • اگر در گزینه ۴ مربع را بکشیم شکل باقی‌مانده یک ذوزنقه است (قطعا دو مثلث نیست).
  • اگر در گزینه ۳ مربعی بکشیم (قسمت هاشور خورده) یک ذوزنقه و یک مثلث باقی خواهد ماند.
  • اگر در گزینه ۱ مربع را بکشیم دو مثلث باقی‌مانده با مثلث‌های شکل اصلی هم‌خوانی ندارد.
  • ولی اگر در گزینه ۲ مربع را بکشیم، یک مثلث بزرگ و یک مثلث کوچک خواهیم داشت که با شکل اصلی مطابقت دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.