سوالات کنکور سراسری ۹۸ – نظام جدید و قدیم

0

سلام دوستان گاجی؛
با ارزوی موفقیت برای شما دانش‌آموزان و آینده سازان ایران ، دفترچه سوالات کنکور سراسری ۹۸ – نظام جدید و قدیم که شامل
سؤالات گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی، می‌باشد
هریک از سؤالات گروه های ذکر شده به نوبت در جدول زیر برای دانلود برای شما دوستان گاجی قرار می‌گیرد.

ضمناً شما می‌تونید کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (داخل کشور) ، از ساعت ۲۱ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۶ و کلید اولیه سؤالات (خارج از کشور)، روز چهارشنبه بعدازظهر مورخ ۹۸/۰۴/۱۹ از طریق همین سایت ( گاج مگ ) قابل دریافت کنید.

پاسخ تشریحی کنکور ۹۸ (نظام جدید) – فیلم حل تشریحی و ویدیویی سوالات کنکور

سوالات نظام آموزشی ۳-۳-۶

۱سؤالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

(ساعت ۱۴:۳۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۳)

دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیسوالات اختصاصی -ریاضی و فیزیک
۲سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی (ساعت ۱۴:۳۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۳)دفترچه عمومی رشته انسانیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی انسانیسوالات اختصاصی رشته انسانیدفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی
۳سؤالات گروه آزمایشی هنر

(ساعت ۲۱:۳۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۳)

دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی
۴سؤالات گروه آزمایشی علوم تجربی (ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه مورخ ۹۸/۰۴/۱۴)دفترچه سوالات عمومی کنکور تجربیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه سوالات تخصصی کنکور تجربی
۵سؤالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی (ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه مورخ ۹۸/۰۴/۱۴)دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی زبان آلمانی‌وفرانسه
۶سؤالات خارج از کشور (ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه ۹۸/۰۴/۱۶)دفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر
دفترچه اختصاصی گروه‌آزمایشی زباندفترچه فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسیدفترچه علوم انسانی (اصول عقاید و فقه)دفترچه علوم تجربی (بهیاری)دفترچه اختصاصی زبان‌آلمانی و فرانسه

 

 

سوالات نظام آموزشی قدیم (سالی واحدی – ترمی واحدی)

۱سؤالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

(ساعت ۱۴:۳۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۳)

دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی
۲سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی (ساعت ۱۴:۳۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۳)دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیسوالات اختصاصی نظام قدیم رشته انسانیدفترچه اصول و عقاید فقه
۳سؤالات گروه آزمایشی هنر

(ساعت ۲۱:۳۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۳)

دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی
۴سؤالات گروه آزمایشی علوم تجربی (ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه مورخ ۹۸/۰۴/۱۴)دفترچه سوالات عمومی کنکور تجربی نظام قدیمدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی سوالات کنکور تجربی نظام قدیمدفترچه بهیاری
۵سؤالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی (ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه مورخ ۹۸/۰۴/۱۴)دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی زبان آلمانی‌وفرانسه
۶سؤالات خارج از کشور (ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه ۹۸/۰۴/۱۶)دفترچه عمومیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر
دفترچه اختصاصی گروه‌آزمایشی زباندفترچه فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسیدفترچه علوم انسانی (اصول عقاید و فقه)دفترچه علوم تجربی (بهیاری)دفترچه اختصاصی زبان‌آلمانی و فرانسه

سوالات کنکور سراسری ۹۸ – نظام جدید و قدیم
منبع: سنجش

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.