نظارت بر حقوق والدین و دانش‌آموزان در فرآیند ثبت‌نام

ادارۀ کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش به منظور جلب مشارکت اولیاء در امر نظارت بر فرآیند ثبت‌نام، دستورالعمل "نظارت بر حقوق والدین و دانش‌آموزان در فرآیند ثبت‌نام" به ادارات کل استان‌ها ابلاغ کرد.

0

به گزارش گاج مگ، به نقل از خبرگزاری ایسنا، در راستای اجرای فعالیت طراحی سیستم‌های شفاف برای مدیریت، نظارت و ارزشیابی سازمانی جهت افزایش اعتماد عمومی از زیرنظام مدیریت و راهبری تربیتی، ادارۀ کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و به منظور جلب مشارکت اولیاء در امر نظارت بر فرآیند ثبت‌نام، دستورالعمل “نظارت بر حقوق والدین و دانش‌آموزان در فرآیند ثبت‌نام” به ادارات کل استان‌ها ابلاغ کرد.

بر این اساس، اولیای عضو در انجمن مدارس و مناطق و استان‌ها می‌توانند به صورت افتخاری و داوطلب در کارگروه‌های نظارت بر ثبت‌نام حضور داشته باشند.

در دستورالعمل ابلاغی، دعوت از ادارۀ انجمن اولیا و مربیان و اعضای شورای منتخب انجمن اولیا و مربیان در ستادهای نظارت بر ثبت‌نام، تشکیل جلسۀ شورای مدرسه، به منظور تعیین و معرفی یکی از اولیای داوطلب و آشنا با مسائل و قوانین آموزش و پرورش به عنوان اولیای ناظر (افتخاری و داوطلب) بر فرآیند ثبت‌نام، سپس ارسال صورت جلسه به حوزۀ ارزیابی عملکرد در منطقه، آموزش و آشنایی اولیا با حدود وظایف ابلاغ شده در دستورالعمل مربوطه و تکمیل نمون برگ ضمیمه شده به خبر توسط خانواده‌ها و معرفی سامانه‌های پاسخ‌گویی به شکایات به نشانی Shekayat.medu.ir برای ثبت شکایات احتمالی، به عنوان اقدامات اجرایی مدیران کل استان‌ها درنظر گرفته شده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، همچنین بر طبق این دستورالعمل، همکاری اولیای ناظر منتخب مدرسه با توجه به آیین‌نامه اجرایی مدارس و در حدود مقرر در این بخشنامه در زمان ثبت‌نام، طرح موضوع در شورای مدرسه بدون مداخله در امور اجرایی و مدیریتی و در صورت مشاهدۀ عدم رعایت دستورالعمل ثبت‌نام، ارسال موضوع به کارشناسی ارزیابی عملکرد در صورت عدم امکان اتخاذ تصمیم قانونی در شورای مدرسه و ارسال گزارش نظارتی مربوطه به صورت مستمر تا پایان زمان ثبت‌نام طی فرم شماره یک (ضمیمه خبر) هر دو هفته یکبار به کارشناسی ارزیابی عملکرد ارسال و کارشناسان مناطق از جمله وظایف اولیای ناظر بر فرآیند ثبت‌نام درنظر گرفته شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.