برگزاری پیشرفت تحصیلی ابتدایی‌ها

خسرو ساکی با اشاره به برنامه «پایش و ارزشیابی ملی نظام آموزش و پرورش با رویکرد تضمین کیفیت» اظهار کرد: باتوجه به رسالت مهم نظام آموزشی، لازم است در طراحی و اجرای فعالیت‌های این نظام، از مطلوب‌ترین شیوه‌ها استفاده کرد.

0

به گزارش گاج‌مگ، به نقل از خبرگزاری ایسنا، خسرو ساکی ضمن اعلام جزئیات طراحی و اجرای برنامه «پایش و ارزشیابی ملی نظام آموزش و پرورش با رویکرد تضمین کیفیت» گفت: سنجش ملی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی، پس از انجام فرایندهای مقدماتی و آماده‌سازی آزمون استاندارد، در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اجرا می‌شود.

وی افزود: ارزشیابی نظام، ساز و کاری است که بدون استفاده از آن، فعالیت آموزشی «رها کردن تیر در تاریکی» خواهد بود.  یکی از شیوه‌هایی که بر اساس آن می‌توان فعالیت‌های آموزشی را به صورت مطلوب ارزشیابی کرد، رویکرد سیستمی است.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی به دنبال آن هستیم با استفاده از این رویکرد، مولفه‌های اصلی نظام آموزشی را در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بررسی و روند تغیرات این مولفه‌های موثر بر کیفیت آموزش را مشخص کنیم گفت: بر اساس این رویکرد، اجزای اصلی نظام آموزشی عبارت از درونداد، برونداد و فرایند هستند.

ساکی ادامه داد: در بخش درونداد، شاخص‌هایی همچون تعداد معلمین شاغل در دوره‌های مختلف (ابتدایی، متوسطه و شاخه‌های تحصیلی مختلف)، سطح تحصیلات معلمان، سطح تحصیلات مدیران، سن خدمتی معلمان، نسبت معلم به دانش‌آموز، ارتباط بین رشته تحصیلی و تدریس معلمان، میزان دوره‌های ضمن خدمت تخصصی و عمومی برای توانمندسازی معلمان و …. به عنوان نشانگرهای عامل نیروی انسانی و شاخص‌هایی همچون آمار ثبت‌نام شدگان، تراکم کلاس، پوشش واقعی و پوشش ظاهری تحصیلی و … به عنوان نشانگان عامل یادگیرندگان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه در  ارزشیابی نشانگرهای مذکور به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا ورودی‌های سیستم، استانداردهای لازم را دارا هستند یا خیر؟ اظهار کرد: یکی دیگر اجزای نظام آموزشی، عوامل فرایندی است. بهبود این عوامل نقش تعیین کننده‌ای در تضمین کیفیت آموزشی دارد.

پیشنهاد گاج‌مگ: عملکرد ضعیف در کنکور

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ارتقای شاخص‌هایی همچون نحوه تعامل مدیران با کارکنان و دانش‌آموزان، ثبات مدیریت به عنوان شاخص‌های مدیریتی و استفاده از شیوه‌های نوین تدریس، نحوه هدایت تحصیلی، توازن رشته‌ها و شاخه‌‌های تحصیلی به عنوان شاخص‌های فرایند یاددهی- یادگیری منجر به ارتقای کیفیت آموزش می‌شود. در این مرکز تغییرات این شاخص‌ها در بازه زمانی ذکر شده بررسی می‌شود.

ساکی با اشاره به اینکه در ارزیابی عوامل بروندادی(خروجی) از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود گفت: به عنوان مثال، در دوره متوسطه، با استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل عملکرد دانش‌آموزان در امتحانات نهایی، برونداد سیستم آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در حال حاضر، در مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی به دنبال استفاده از شیوه‌های موثرتری جهت پایش کیفیت آموزشی هستیم.

در این راستا به دنبال آن هستیم با اجرا «سنجش ملی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی» کیفیت آموزشی و میزان آموخته‌های دانش‌آموزان و عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار داده و با بازخورد نتایج به بخش‌های ذیربط در وزارت آموزش و پرورش زمینه‌های ارتقای کیفیت آموزشی را فراهم کنیم.

وی افزود: در سنجش ملی، نمونه‌ای معرف جامعه آماری دانش‌آموزان کلاس ششم ابتدایی در سطح کشور در آزمونی استاندارد شده شرکت می‌کنند. نتایج این آزمون در سرنوشت تحصیلی دانش‌آموز دخالتی ندارد، بلکه از نتایج آن صرفا جهت ارزیابی وضعیت نظام آموزشی استفاده می‌شود.

به گفته رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزرات آموزش و پرورش، سنجش ملی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی، پس از انجام فرایندهای مقدماتی و آماده‌سازی آزمون استاندارد، در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اجرا می‌شود.

ساکی اضافه کرد: ضمنا جهت پایش و ارزشیابی بروندادهای کیفی تربیتی (ارزشی-نگرشی)، از طریق پرسشنامه‌های نگرش‌سنج، تغییرات حاصله ارزیابی می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.