کدام شکل پدید می‌آید

پاسخ درست کدومه؟

0

 

 

  • پاسخ درست:

پاسخ گزینۀ ۳ است.

اگر صفحه را مانند شکل تا کرده و برش دهیم شکل شماره ۳ پدید می‌آید.

 

برای دیدن تست هوش‌های بیشتر کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.