کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

0

 

  • جواب درست:

برای یافتن گزینۀ متفاوت اگر با دقت به اشکال بنگرید درمی‌یابید که تمامی گزینه‌ها به جز گزینۀ ۵، فقط دوران یافته‌اند.

گزینۀ 5

 

برای دیدن تست هوش‌های بیشتر کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.