گزینه متفاوت را پیدا کنید

0

 

 

  • جواب درست:

برای یافتن گزینۀ متفاوت اگر با دقت به اشکال بنگرید درمی‌یابید که تمامی گزینه‌ها به جز گزینۀ ۳، فقط دوران یافته‌اند.

گزینۀ 3

 

برای دیدن تست هوش‌های بیشتر کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.