صفحه گسترده

پاسخ درست کدومه؟

0

 

 

  • پاسخ درست:

پاسخ گستردۀ شماره ۱ است.

گزینه‌های ۲، ۳ و ۴ غلط هستند زیرا با توجه به صفحۀ گسترده، این حالات وجود ندارد.

گسترده مکعب

 

برای دیدن تست هوش‌های بیشتر کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.