سهمیه مناطق در کنکور سراسری

تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسری سال 98 چگونه است؟

1

از بین سهمیه های کنکور سراسری ، سهمیه مناطق پرجمعیت ترین سهمیه کنکور است که همه شرکت کنندگان کلیه گروه های آزمایشی کنکورتجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان های خارجه را در خود جای می دهد . هر یک از شهرهای استان های مختلف کشور بر اساس کیفیت و دسترسی به امکانات آموزشی به سه منطقه یک ، دو یا سه تقسیم می شوند . اساس دسته بندی سهمیه مناطق عدالت آموزشی است و سعی شده داوطلبان سهمیه هر منطقه از لحاظ دسترسی به امکانات آموزشی در یک سطح قرار گیرند . به ترتیب هرچقدر از شهر ها و مناطق تحت پوششسهمیه منطقه ۱ به شهر ها و مناطق تحت پوشش سهمیه منطقه ۳ حرکت می کنیم دسترسی به امکانات آموزشی کمتر می شود . در این مقاله نحوه تقسیم بندی داوطلبان در سهمیه مناطق و تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسری ۹۸ را مورد بررسی قرار داده ایم .نحوه تقسیم بندی داوطلبان در سهمیه مناطق در کنکور ۹۸

در تقسیم بندی سهمیه مناطق بخش های مرکزی مانند تهران ، اصفهان ، مشهد و .. منطقه یک محسوب می شود ، شهر ها و شهرستان ها در منطقه ۲ قرار گرفته و مناطق محروم و شهر های کوچک در منطقه ۳ قرار می گیرند . بنابراین اساس تقسیم بندی امکانات آموزشی است و داوطلبان کنکور ۹۸، بر اساس این که سه سال آخر تحصیل خود را در کدام منطقه درس خوانده اند ، مشمول یکی از سهمیه های مناطق ۱،۲،۳ می شوند . اما ممکن است شرایط خاصی پیش بیاید که در ادامه به بررسی این حالت های خاص می پردازیم :

 • در صورتی که دانش آموزی در مناطق مختلف تحصیل کرده باشد منطقه مورد اثر در کنکور سراسری برای آن دانش آموز منطقه مرفه تر خواهد بود .
 • فارغ التحصیلان دوره های کاردانی ( فوق دیپلم ) پیوسته ، بر اساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره دبیرستان و یا هنرستان ( سال اول ، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان ) جزو یکی از سهمیه های مناطق ۱، ۲  یا ۳ محسوب می شوند .
 • داوطلبانی که دو سال آخر تحصیل خود را در خارج از کشور گذرانده اند ( دوره پیش دانشگاهی و سال ماقبل آن ) ، جزو منطقه ۳ محسوب می شوند .
 • کلیه داوطلبان معلول ( نابینا ، ناشنوا ، نیمه بینا ، نیمه شنوا و معلولین جسمی حرکتی که بند معلولیت را در تقاضانامه ثبت نام علامتگذاری و مدارک مربوطه را نیز به سازمان ارسال نموده اند ) ، جزو سهمیه منطقه ۳ محسوب می شوند .

 

 

ظرفیت سهمیه مناطق در کنکور ۹۸

هر کد رشته محل در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری دارای ظرفیتی است که این ظرفیت در آزمون سراسری بین سهمیه های مختلف توزیع می شود  . یعنی برای هر کد رشته محل ظرفیتی برای سهمیه های مختلف در نظر گرفته شده و داوطلبان واجد شرایط در آن پذیرش می شوند .
ظرفیت هر کدرشته محل پس از کسر سهمیه ایثارگران ۲۵ درصدی و ایثارگران ۵ درصدی ، با توجه به نوع گزینش هر رشته ( گزینش کشوری یاگزینش بومی استانی ، ناحیه ای و قطبی ) در دوره هـای مختلـف توزیـع می شود :
– رشته های کشوری : در رشته هایی که نوع گزینش آن ها کشوری است ظرفیت هر کدرشته محل به نسبت تعداد شرکت کنندگان هر یک از سهمیه های مناطق یک ، دو ، سه و خانواده شهدا به تعداد کل شرکت کنندگان هر گروه آزمایشی تعیین می شود .

– رشته های بومی : در رشته محل هایی که نوع گزینش آن ها بومی ( قطبی ، ناحیه ای ، استانی ) بوده ، حدود ۲۰ درصد ظرفیت به داوطلبان آزاد بر اساس سهمیه منطقه یک و دو و سه و خانواده شهدا تقسیم می شود و مابقی آن ( ۸۰ درصد ) به نسبت تعـداد شـرکت کنندگان هر یک از سهمیه های مناطق یک ، دو ، سه و خانواده شهدا در بوم مربوطه ( قطب ، ناحیه یا استان ) و به تعداد کل شرکت کنندگان آن بوم در هـر گـروه آزمایشـی اختصـاص می یابد . البته در رشته های پرطرفدار این نسبت ۶۰ به ۴۰ است ، به این شکل که ۶۰ درصدظرفیت به داوطلبان بومی و ۴۰ درصد آن به داوطلبان غیر بومی تعلق می باید .

نکته مهم :

 • نحوه تقسیم ظرفیت هر رشته در دانشگاه ها در دوره های روزانه ، به نسبت مجازشدگان هر منطقه در دوره روزانه بین سهمیه مناطق ۱ ، ۲ ، ۳  تقسیم می شود .

 

تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسری ۹۸

سهمیه مناطق باعث می شود که داوطلبان به جای این که با کل داوطلبان کنکور سراسری ۹۸ به رقابت بپردازند نسبت به داوطلبان دیگر در همان سهمیه مورد مقایسه قرار بگیرند .

 یعنی :

 • داوطلب سهمیه منطقه ۱ با سایر داوطلبان منطقه یک نه با کل داوطلبان . 
 • داوطلب سهمیه منطقه ۲ با سایر داوطلبان منطقه دو  نه با کل داوطلبان .
 • داوطلب سهمیه منطقه ۳ با سایر داوطلبان منطقه سه مقایسه می شوند نه با کل داوطلبان .

مثال

اگر ظرفیت پذیرش یک کد رشته محل را ۱۰۰ نفر در نظر بگیریم و تعداد داوطلبان منطقه ۱ ، ۲۵ درصد و منطقه ۲ ، ۳۵ درصد  و منطقه ۳ ، ۴۰ درصد از کل شرکت کنندگان باشد در ابتدا ۳۰ درصد از ظرفیت را به داوطلبان سهمیه  ایثارگران اختصاص می دهند ( ۲۵ درصد ظرفیت برای داوطلبان سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد ظرفیت مربوط به ایثارگران زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزند رزمندگان تعلق دارد ) و از ظرفیت باقی مانده ، ۲۵ درصد ظرفیت به داوطلبان منطقه ۱ ، ۳۵ درصد ظرفیت به داوطلبان منطقه ۲ و ۴۰ درصد ظرفیت به داوطلبان منطقه ۳ اختصاص پیدا کند . 

در این بخش پراکندگی سهمیه مناطق در گروه های آزمایشی مختلف با توجه به سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته است .

تعداد شرکت کننده های رشته علوم تجربی در سهمیه مناطق در کنکور ۹۷
نام سهمیهتعداد داوطلباننسبت داوطلبان به کل شرکت کنندگان
منطقه ۱۱۰۲۱۵۲۱۸ درصد
منطقه ۲۲۳۲۱۴۵۴۱ درصد
منطقه ۳۲۳۵۸۰۶۴۱ درصد
تعداد داوطلبان علوم تجربی ۵۷۰۱۰۳۱۰۰

**************

تعداد شرکت کننده های رشته ریاضی در سهمیه مناطق در کنکور ۹۷
نام سهمیهتعداد داوطلباننسبت داوطلبان به کل شرکت کنندگان
منطقه ۱۴۷۱۹۷۳۵
منطقه ۲۵۴۷۶۸۴۱
منطقه ۳۳۲۲۱۸۲۴
تعداد داوطلبان ریاضی۱۳۴۱۸۳۱۰۰

****************

تعداد شرکت کننده های رشته علوم انسانی در سهمیه مناطق در کنکور ۹۷
نام سهمیهتعداد داوطلباننسبت داوطلبان به کل شرکت کنندگان
منطقه ۱۳۱۱۳۷درصد ۱۷
منطقه ۲۶۴۲۸۴درصد ۳۴
منطقه ۳۹۲۲۶۰درصد ۴۹
تعداد داوطلبان انسانی ۱۸۷۶۸۱۱۰۰

 *******************

تعداد شرکت کننده های رشته هنر در سهمیه مناطق در کنکور ۹۷
نام سهمیهتعداد داوطلباننسبت داوطلبان به کل شرکت کنندگان
منطقه ۱۱۷۷۰۸درصد  ۲۵ 
منطقه ۲۲۴۰۵۸درصد  ۳۹
منطقه ۳۲۰۸۵۹درصد ۳۳
تعداد داوطلبان هنر۶۲۶۲۵۱۰۰

***************************

تعداد شرکت کننده های رشته زبان در سهمیه مناطق در کنکور ۹۷
نام سهمیهتعداد داوطلباننسبت داوطلبان به کل شرکت کنندگان
منطقه ۱۳۱۸۸۴درصد ۲۷
منطقه ۲۴۷۳۸۴درصد ۳۹
منطقه ۳۴۰۵۵۱درصد ۴۰
تعداد داوطلبان زبان۱۱۹۸۱۹۱۰۰
1 نظر
 1. محمد می گوید

  سلام
  مگه نگفته بودن سهمیه ایثارگران به این صورته که اگر رشته ای ظرفیتش ۱۰۰ نفر اعلام بشه ۱۳۰ نفر میگیرن که اون ۳۰ نفر ۲۵ نفر ۲۵ درصدی و ۵ نفر ۵ درصدی هستن؟
  و در آخر اون رشته با سهمیه هیئت علمی و…. حدود ۱۵۰ ۱۶۰ نفر میگیره؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.