منابع طراحی سوالات کنکور تجربی ۹۹ | نظام جدید و قدیم

0

منابع کنکور سراسری تجربی ۹۹ برای داوطلبان نظام قدیم

با توجه به اینکه کنکور ۹۹ برای متقاضیان کنکور نظام قدیم و نظام جدید به صورت جداگانه برگزار می شود در نتیجه برای کنکور سراسری امسال هم دو دسته نمونه سوال طرح خواهد شد و داوطلبان می توانند در زمان ثبت نام نوع نظام آموزشی امتحانی ( نظام قدیم ، نظام جدید ) خود را با توجه به معیار های خود انتخاب نمایند و در کنکور به سوالات نظام آموزشی انتخابی خود پاسخ دهند . کلیه علاقه مندان به ادامه تحصیل در هر یک از این رشته های گروه آزمایشی تجربی بدون توجه به عنوان مدرک دیپلم خود می توانند در کنکور سراسری تجربی شرکت نموده و برای آمادگی خود از منابع کنکور تجربی ۹۹ استفاده کنند . در ادامه منابع دروس تخصصی و عمومی نظام قدیم را بیان کرده ایم . ( منابع طراحی سوالات کنکور تجربی ۹۹ | نظام جدید و قدیم )

 

  • منابع دروس عمومی تجربی نظام قدیم :

 

منابع دروس تخصصی تجربی نظام قدیم کنکور ۹۹
نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه تدریسسال چاپ
زمین شناسیزمین شناسی۲۶۲.۱سوم متوسطه۹۵ – ۹۶
علوم زمین۲۹۱.۱پیش دانشگاهی۹۶ – ۹۷
ریاضیاتریاضیات ۲۲۳۴.۲دوم متوسطه۹۴ – ۹۵
ریاضیات ۳۲۵۸.۳سوم متوسطه۹۵ – ۹۶
ریاضیات عمومی ۱ و ۲۲۹۲.۱پیش دانشگاهی۹۶ – ۹۷
آمار و مدل سازی۲۵۸.۵سوم متوسطه۹۵ – ۹۶
زیست شناسیزیست شناسی و آزمایشگاه ۱۲۳۱.۱دوم متوسطه۹۴ – ۹۵
زیست شناسی و آزمایشگاه ۲۲۶۱.۱سوم متوسطه۹۵ – ۹۶
زیست شناسی۲۹۰.۲پیش دانشگاهی۹۶ – ۹۷
فیزیکفیزیک ۱ و آزمایشگاه۲۰۶.۲اول متوسطه۹۳ – ۹۴
فیزیک ۲ و آزمایشگاه۲۲۶.۲دوم متوسطه۹۴ – ۹۵
فیزیک ۳ و آزمایشگاه۲۵۶.۳سوم متوسطه۹۵ – ۹۶
فیزیک۲۸۸.۱پیش دانشگاهی۹۶ – ۹۷
شیمیشیمی ۲ و آزمایشگاه۲۲۷.۱دوم متوسطه۹۴ – ۹۵
شیمی ۳ و آزمایشگاه۲۵۷.۱سوم متوسطه۹۵ – ۹۶
شیمی۲۸۹.۱پیش دانشگاهی۹۶ – ۹۷
هندسههندسه ۱۲۳۳.۲دوم متوسطه۹۴ – ۹۵

 

  • منابع دروس عمومی تجربی نظام قدیم :

 

منابع دروس عمومی تجربی نظام قدیم کنکور ۹۹
نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه تدریسسال چاپ
ادبیات فارسیادبیات فارسی ۲۲۲۰.۱دوم متوسطه۹۴ – ۹۵
ادبیات فارسی۳۲۴۹.۱سوم متوسطه۹۵ – ۹۶
زبان و ادبیات فارسی عمومی۲۸۳.۱پیش دانشگاهی۹۶ – ۹۷
زبان فارسیزبان فارسی ۳۲۴۹.۳سوم متوسطه۹۵ -۹۶
عربیعربی ۲۲۲۴.۱دوم متوسطه۹۴ – ۹۵
عربی ۳۲۵۴.۱سوم متوسطه۹۵ – ۹۶
معارف اسلامیمعارف اسلامی ۲۲۲۲دوم متوسطه۹۴ – ۹۵
معارف اسلامی ۳۲۵۱سوم متوسطه۹۵ – ۹۶
معارف اسلامی۲۸۵.۱پیش دانشگاهی۹۶ – ۹۷
انگلیسیانگلیسی ۳۲۵۲.۱سوم متوسطه۹۵ – ۹۶
زبان انگلیسی ۱ و ۲۲۸۴.۱پیش دانشگاهی۹۶ – ۹۷

 

 

 

منابع طراحی سوالات کنکور تجربی ۹۹ | نظام جدید و قدیم

منابع کنکور سراسری تجربی ۹۹ برای داوطلبان نظام جدید

در این بخش منابع دروس عمومی و اختصاصی داوطلبان نظام جدید کنکور تجربی ۹۹ ارائه شده است .

 

منابع دروس تخصصی تجربی کنکور ۹۹
نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه تدریسسال چاپ
۱-زمین شناسیزمین شناسی۱۱۱۲۳۷یازدهم۹۷
۲- ریاضیاتریاضی (۱)۱۱۰۲۱۱دهم۹۶
ریاضی (۲)۱۱۱۲۱۱یازدهم۹۷
ریاضی (۳)۱۱۲۲۱۱دوازدهم۹۸
۳- زیست شناسیزیست­ شناسی (۱)۱۱۰۲۱۶دهم۹۶
زیست ­شناسی (۲)۱۱۱۲۱۶یازدهم۹۷
زیست­ شناسی (۳)۱۱۲۲۱۶دوازدهم۹۸
۴- فیزیکفیزیک  (۱)۱۱۰۲۱۴دهم۹۶
فیزیک (۲)۱۱۱۲۴۴یازدهم۹۷
فیزیک (۳)۱۱۲۲۴۴دوازدهم۹۸
۵- شیمیشیمی (۱)۱۱۰۲۱۰دهم۹۶
شیمی (۲)۱۱۱۲۱۰یازدهم۹۷
شیمی (۳)۱۱۲۲۱۰دوازدهم۹۸

 

*************************منابع طراحی سوالات کنکور تجربی ۹۹ | نظام جدید و قدیم

 

منابع دروس عمومی کنکور سراسری ۹۹
نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
۱ –  زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)۱۱۰۲۰۱دهم۹۶
فارسی (۲)۱۱۱۲۰۱یازدهم۹۷
فارسی (۳)۱۱۲۲۰۱دوازدهم۹۸
۲- عربیعربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۶دهم۹۶عمومی غیرانسانی
عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۱۲۰۶یازدهم۹۷
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۲۲۰۶دوازدهم۹۸
عربی، زبان قرآن (۱)۱۱۰۲۰۷دهم۹۶عمومی انسانی
عربی، زبان قرآن (۲)۱۱۱۲۰۷یازدهم۹۷
عربی، زبان قرآن (۳)۱۱۲۲۰۷دوازدهم۹۸
۳- فرهنگ و معارف اسلامیدین و زندگی (۱)۱۱۰۲۰۴دهم۹۶عمومی غیرانسانی
دین و زندگی (۲)۱۱۱۲۰۴یازدهم۹۷
دین و زندگی (۳)۱۱۲۲۰۴دوازدهم۹۸
دین و زندگی (۱)۱۱۰۲۰۵دهم۹۶عمومی انسانی
دین و زندگی (۲)۱۱۱۲۰۵یازدهم۹۷
دین و زندگی (۳)۱۱۲۲۰۵دوازدهم۹۸
۴- زبان انگلیسیانگلیسی (۱)۱۱۰۲۳۰دهم۹۶
انگلیسی (۲)۱۱۱۲۳۰یازدهم۹۷
انگلیسی (۳)۱۱۲۲۳۰دوازدهم۹۸

 

منابع طراحی سوالات کنکور تجربی ۹۹ | نظام جدید و قدیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.