مرور رده

ریاضی و هوش

ریاضی و کاربرد آن در زندگی روزمرۀ ما

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که ریاضی تا چه اندازه در زندگی روزمرۀ ما تاثیرگذار است؟ما در رابطه با ریاضی که در مدرسه یا در محیط کار به صورت اعداد و ارقام و حساب و کتاب است، صحبت نمی‌کنیم بلکه مقصود ما استفاده از ریاضی به صورت…
ادامه مطلب ...