مرور برچسب

احتمال آزادسازی

احتمال آزادسازی ۱۰ تا ۲۰ درصد برنامه‌های درسی

به گزارش گاج مگ، به نقل از خبرگزاری ایسنا، افشار بهمنی در نشست شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی گفت: ما در ابتدا باید آسیب‌شناسی جدی نسبت به شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش داشته باشیم.وی با اشاره به اینکه تعدادی از این…