مرور برچسب

بازگشایی مدارس

بازگشایی‌ مدارس تابع شرایط و برنامه هر مدرسه اجرایی شد

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: بازگشایی مدارس تابع شرایط و اقتضائات هر مدرسه، دانش آموزان و معلمان اجرایی شد، این آزادی عمل وجود دارد که ۱۱۲ هزار واحد آموزشی مدل‌های بهینه و کارآمد خود را داشته باشند و با مشورت شورای مدرسه…

الزامات بهداشتی بازگشایی مدارس ابتدایی و متوسطه اول از آذر ماه

دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، استلزامات بازگشایی مدارس ابتدایی و متوسطه اول از منظر رعایت پروتکل های بهداشتی را تشریح و از مدیران مدارس درخواست کرد تا نمون برگ تقاضای بازگشایی خود را در سامانه بارگذاری کنند.

بازگشایی مدارس به تقاضای اجتماعی تبدیل شده است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان این که بازگشایی مدارس تبدیل به تقاضای اجتماعی شده است، گفت: تعدادی از والدین و خانواده‌ها نگران هستند و برای این منظور بازگشایی تدریجی را با رعایت کامل اصول بهداشتی و پروتکل‌های ابلاغی ترجیح داده‌ایم.

تصمیم‌گیری درباره نحوه بازگشایی بر عهده شورای مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران خطاب به مدیران مناطق ۱۰ گانه آموزش و پرورش شهر تهران گفت: مقدمات حضور دانش‌آموزان برای ابتدای آذرماه فراهم و شورای مدرسه تصمیم گیری پیرامون نحوه بازگشایی را بر عهده خواهد داشت.

اخذ تصمیم نهایی برای بازگشایی مدارس ابتدایی

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ترجیح ما و ستادملی کرونا هم این بود که از ۱۵ آبان برای متوسطه دوم و از اول آذر برای مدارس ابتدایی و متوسطه اول بازگشایی را انجام دهیم گفت: وضعیت مدارس ابتدایی مجدد در جلسه روز شنبه آینده ستادملی…

مدارسی بازگشایی می‌شوند که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند

سرپرست دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: بازگشایی مدارس بر مبنای الزامات بهداشتی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برنامه‌ریزی شده است تا برای سلامت دانش‌آموزان مشکلی ایجاد نشود. بر این اساس مدارسی بازگشایی می‌شوند که این پروتکل‌ها را…

نگاه صفر و صدی به بازگشایی مدارس نداشته باشیم

بیش از یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید که به روال سال گذشته به صورت غیرحضوری آغاز شد، می گذرد؛ با این تفاوت که واکسیناسیون معلمان و دانش‌آموزان به صورت گسترده صورت گرفته و عزم وزارت آموزش و پرورش به تبعیت از ستاد ملی کرونا برای بازگشایی…

مدارس، به تدریج تا پایان آبان حضوری می‌شوند+نحوه دریافت مجوز بازگشایی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس الگوی بازگشایی مدارس، به تدریج تا پایان آبان ١٤٠٠، مدارس فعالیت خود را به شیوه حضوری آغاز خواهند کرد و صدور مجوز بازگشایی حضوری مدارس، منوط به تکمیل و ارائه چک لیست های بهداشتی و…