مرور برچسب

تاثیر معدل در کنکور 98 و 99

جزئیات سوابق تحصیلی کنکور ۹۸ و ۹۹ مشخص شد

تصمیم گیری درباره تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور که با حواشی بسیاری همراه بود به شورای سنجش و پذیرش دانشجو سپرده شده بود؛ اینجلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98 و 99 امروز 26 شهریور 97 برگزار شد و بر این اساس…