مرور برچسب

تاریخچه داستان کوتاه در ایران و جهان

داستان‌های کوتاه از کجا آمدند؟

داستان کوتاه نوعی از داستان‌نویسی است که پیچیدگی زیادی ندارد و هر هدف و پیامی که دارد، در ساده‌ترین حالت ممکن بیان می‌کند. داستان کوتاه با حرکاتی جذاب همچون شوخی یا نمایش لحظه‌ای به‌طور ناگهان، به خواننده شوکی وارد می‌کند تا  آن را همیشه در…