مرور برچسب

تایپوگرافی

رضا عابدینی؛ تأثیرگذارترین چهره‌ی گرافیستی بعد از انقلاب ایران

رضا عابدینی ، هنرمند و گرافیست معاصر حرفه، دانش و هنر خود را به صورت حرفه‌ای برای نخستین بار روی تایپوگرافی گذاشت. این کار او باعث شد تا گرافیک، خصوصا روند تایپوگرافی پس از خودش در ایران تحول بزرگی پیدا کند. به عقیده‌ رضا عابدینی خط فارسی…