مرور برچسب

تحصیل در رشته های بدون آزمون غیر پزشکی

انتخاب رشته داوطلبین تحصیل در رشته‌های بدون آزمون غیرپزشکی

انتخاب رشته برای داوطلبان رشته های گروه علوم پزشکی جهت تحصیل در رشته های بدون آزمون غیرپزشکی آغاز و تا روز چهارشنبه ۲۳ آذر ادامه خواهد داشت.انتخاب رشته داوطلبین تحصیل در رشته‌های بدون آزمون غیرپزشکیبه نقل از مرکز سنجش و پذیرش، پیرو…