مرور برچسب

تراش

راهنمای خرید پاک‌کن و تراش

هنگامی که آموزش و تحصیل را آغاز می‌کنیم، علاوه بر مداد، تراش و پاک‌کن نیز برایمان کارایی بسیار زیادی خواهد داشت. شاید مداد اولین وسیله مورد نیاز برای آموزش باشد، اما همه‌ ما می‌دانیم بدون استفاده از تراش برای تیز کردن نوک مداد و پاک‌کن…