مرور برچسب

ترجمه های شاملو

معرفی آثار احمد شاملو

احمد شاملو، شاعری است که شعر نوی عاشقانه و البته اجتماعی معاصر بدان گره خورده است. همه‌ ما حتی اگر میانه چندان خوشی با شعر و شعرخوانی نداشته باشیم، ابیاتی از شاملو را خوانده‌ایم و تحت تأثیر قرار گرفته‌ایم و چه بسا آن را با دوستان‌مان به…