مرور برچسب

تسلط بر مطالب کتاب درسی

چگونه می توان بر مطالب یک کتاب مسلط شد؟

یک درس مشکل را باید چندبار خواند تا فهمید؟ یک‌بار؟دوبار؟ ده‌بار؟ چندبار؟! این سوالی است که بیشتر معلم‌ها در طول سال تحصیلی، بارها از سوی دانش‌آموزان می‌شنوند: دانش‌آموزانی که از سختی یک درس یا حتی یک کتاب به شدت گله دارند و می‌گویند با…