مرور برچسب

تعطیلی 5 روزه مدارس در زمستان

سرانجام تعطیلات زمستانه مدارس چه شد؟

میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در رابطه با تعطیلی 5 روزه مدارس در زمستان با اشاره به اعلام دولت گفت:بر اساس مصوبه مجلس مهر ماه زمان آغاز و پایان خرداد ماه زمان اتمام سال تحصیلی مدارس است و هر گونه تغییرات در این…