مرور برچسب

تغیر رشته،تغیر رشته دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد،زمان تغیر رشته دانشگاه آزاد

زمان تغییر رشته و انتقال دانشجویان ذخیره گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد ۹۷

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی درباره تسهیلات انتقال و تغییر رشته آذرماه گروه علوم پزشکی اطلاعیه‌ای صادر کرد . در متن اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تسهیلات انتقال و تغییر رشته آذرماه گروه علوم پزشکی آمده است…