مرور برچسب

تغییر رشته دانشگاه

از رشته قبولی خود ناراضی هستید؟ کارنامه سبز به کمک شما می‌‌آید

ممکن است برخی از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، از نتیجه انتخاب رشته خود ناراضی بوده یا بر خلاف تأکیداتی که در انتخاب رشته هوشمندانه داشته‌ایم، به یکی از رشته‌هایی که پایین‌تر از کدرشته قبولی‌شان است، علاقه بیشتری داشته باشند.…