مرور برچسب

تقویم روز 25 اردیبهشت

۲۵ اردیبهشت، روز پاسداشت زبان فارسی

ملیت و هویتی که اکنون داریم مدیون زبان فارسی و زبان فارسی را وامدار فردوسی و شاهکار گرانقدرش، شاهنامه هستیم. هویتی که اگر فردوسی جوانی‌اش را به‌پای آن نمی‌گذاشت، اکنون زبان و خط فارسی به دست فراموشی سپرده می‌شد و از آن جز نامی در تاریخ…