مرور برچسب

تلفن همراهتان را همراهی نکنيد!

تلفن همراهتان را همراهی نکنید!

«فرزند کدامیک از شما، والدین محترم، تلفن همراه ندارد؟»این سؤال، اولین حرفی بود که مدیر مدرسه، بعد از سلام و احوال‌پرسی معمول، در جلسه شورای اولیا و مربیان گفت. ناخودآگاه نگاهی به اطرافم کردم و همان‌طور که تصور می‌کردم، حتی یکی از والدین…