مرور برچسب

تلفن همراه

تلفن همراهتان را همراهی نکنید!

«فرزند کدامیک از شما، والدین محترم، تلفن همراه ندارد؟»این سؤال، اولین حرفی بود که مدیر مدرسه، بعد از سلام و احوال‌پرسی معمول، در جلسه شورای اولیا و مربیان گفت. ناخودآگاه نگاهی به اطرافم کردم و همان‌طور که تصور می‌کردم، حتی یکی از والدین…