مرور برچسب

تماس صوتی

راه اندازی تماس صوتی به‌طور رسمی از طریق Wi-Fi

به نقل از شرکت مخابراتی همراه اول مکالمه تلفنی از طریق wi-fi که در ابتدا بصورت پایلوت راه اندازی شده بود بصورت تجاری و رسمی در کشور راه‌اندازی شد. همراه اول اولین شرکتی است که این سرویس را در کشور ارائه می‌دهد.در راهپیمایی اربعین…