مرور برچسب

تندخوانی

تندخوانی

انقلاب ارتباطات باعث شد دسترسی عموم به مطالب نوشتاری به‌صورتی باورنکردنی افزایش بیابد. تعداد کتاب‌های جدیدی هم که هرسال منتشر می‌شود اصلاً قابل‌مقایسه با دهه‌های پیشین نیست. طبق تخمین محققان، در سال 2016 حدود 2 میلیون کتاب جدید منتشر شده…