مرور برچسب

توصیه هایی برای والدین کنکوری ها

توصیه‌هایی به والدین درباره‌ روزهای باقیمانده تا کنکور

لطفا کاسه‌ داغ‌تر از آش نشوید! این روزها برای دانش‌آموزان، روزهای پرتنشی است. هم بچه‌ها و هم والدین تا روز کنکور لحظه‌هایشان را با نگرانی و استرس سپری می‌کنند. همه‌ ما می‌خواهیم که فرزندمان بهترین نتیجه را در کنکور بگیرد. حتی شاید بعضی…