مرور برچسب

توصیه هایی به والدین

توصیه‌هایی به والدین درباره‌ روزهای باقیمانده تا کنکور

لطفا کاسه‌ داغ‌تر از آش نشوید! این روزها برای دانش‌آموزان، روزهای پرتنشی است. هم بچه‌ها و هم والدین تا روز کنکور لحظه‌هایشان را با نگرانی و استرس سپری می‌کنند. همه‌ ما می‌خواهیم که فرزندمان بهترین نتیجه را در کنکور بگیرد. حتی شاید بعضی…