مرور برچسب

ثبت‌نام

نظارت بر حقوق والدین و دانش‌آموزان در فرآیند ثبت‌نام

ادارۀ کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش به منظور جلب مشارکت اولیاء در امر نظارت بر فرآیند ثبت‌نام، دستورالعمل "نظارت بر حقوق والدین و دانش‌آموزان در فرآیند ثبت‌نام" به ادارات کل استان‌ها ابلاغ کرد.