مرور برچسب

جاذبه گردشگری

نخستین موزه صدا ، در تبریز

نخستین موزه صدا، به مناسبت برگزیده شدن تبریز به عنوان پایتخت کشور های اسلامی در سال 2018 ، در تبریز راه اندازی خواهد شد.این موزه با مجوز موزه خصوصی از اداره کل موزه ها در خانه تاریخی امیر پرویز ایجاد خوهد شد. در این موزه اشیا جمع…