مرور برچسب

جایزه بهریت استعداد آسیایی در آمریکا

انیمیشن ایرانی «چشم‌انداز خالی» بهترین انیمیشن جشنواره آمریکایی

انیمیشن علی زارع قنات، با موضوع انتظار های مادری برای برگشت پسرش از جنگ، موفق شد عنوان بهترین انیمیشن و تقدیر ویژه بهترین موسیقی متن را از جشنواره بین المللی استعداد های آسیایی ( Asians On Film ) آمریکا ، کسب کند.برندگان این جشنواره…