مرور برچسب

حواشی جام جهانی

روز آخر یک هشتم، ساعت سازها حذف شد سه شیرها ادامه دادند!

آخرین روز از رقابت‌های یک هشتم نهایی جام جهانی روسیه، با دو دیدار پیگیری شد. در ادامه مروری کوتاه به حوادث این دو بازی می‌کنیم.Sweden Vs. Switzerlandساعت 18:30 دو تیم سوئد و سوئیس به مصاف هم رفتند. هر دو تیم که به نظر می‌آمد برای نباختن…