مرور برچسب

خرید کتاب های سیر تا پیاز

کتاب‌ های سیر تا پیاز؛ یک تیر با بیش از سه نشان

بیان مفاهیم و مسائل درسی باید به شیوه‌ای باشد که جنبه‌های مختلف مطالب درسی را پوشش داده و منجر به پرورش، تقویت و بسط استعدادهای دانش‌آموزان شود. در طراحی کتاب‌های سیر تا پیاز تلاش شده است تا با ارائه الگوی معین این هدف تحقق پیدا کند. طراحی…