مرور برچسب

خسته نشوید، چگونه تا پایان کنکور انگیزه داشته باشیم، ، کنکور

بدون هیچ واهمه ای به پیش بروید

هر چه به زمان برگزاری آزمون سراسری نزدیک‌تر می‌شویم، احساسات گوناگونی در میان داوطلبان کنکور بروز می‌کند. برخی از داوطلبان عزیز در آمادگی کامل هستند و آرزو می‌کنند که زودتر ایام باقی‌مانده تا زمان برگزاری این آزمون، تمام شود تا بتوانند…